Profil DNA w sprawie weryfikacji tożsamości i pochodzenia    Test (profil) DNA  (89KB)
 

Profil DNA nazywany jest genetycznym odciskiem palców.
Pozostaje bez zmian przez całe życie. W odróżnieniu od innych metod, takich jak znakowanie mikroczipami lub tatuażami, nie może być zniszczony przez manipulację czy przez wpływy zewnętrzne, takie jak urazy.

Ten profil DNA zapewnia niezawodną identyfikację, z drugiej strony zaś można ustalić rodowód poprzez porównanie genetycznych odcisków palców członków rodziny.

Przygotowanie profili DNA jest dostępne dla psów, kotów i koni - inne gatunki są dostępne na życzenie.
    

 

  

  Zlecenie wykonania badan molekularno genetycznych  (104 KB)    Zlecenie wykonania badań molekularno-genetycznych

   

Obecnie dostępne są już testy pozwalające na ustalanie również u zwierząt, podobnie jak u ludzi, ojcostwa oraz oznaczanie pochodzenia metodą mikrosatelit.
Dzięki zastosowaniu techniki genetyki molekularnej lekarze weterynarii oraz hodowcy zyskali metodę diagnostyki laboratoryjnej pozwalającą w niezwykle bezpieczny sposób dokonywać selekcji zwierząt o wysokiej wartości hodowlanej. W tym celu tworzy się swoisty i wolny od błędów profil DNA danego zwierzęcia, który to pozostaje niezmienny przez całe jego życie, a nawet po śmierci.
Tak więc z jednej strony badanie to umożliwia w pełni bezpieczną identyfikację zwierzęcia, z drugiej zaś pozwala ustalić czy domniemani rodzice, matka bądź ojciec, są nimi faktyczne z biologicznego punktu widzenia

    

„Profil DNA” - co oznacza ten termin i jak powstaje profil?

Profil DNA sporządza się w oparciu o badanie wysoce zmiennych markerów DNA, które różnią się u poszczególnych osobników swą długością (polimorfizm długości). Rutynowo w badaniu wykorzystuje się co najmniej 10 mikrosatelitów. W tym celu DNA wyizolowuje się z komórek (standardowo z próbki krwi pobranej na EDTA), a następnie w łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) markery powiela się milionkrotnie. W kolejnym etapie długość markerów oznaczana jest za pomocą komputerowego analizatora „Genetic analyzer”. Schemat oznaczonych długości markerów stanowi indywidualny profil DNA.  
    

Oznaczanie pochodzenia:

Profil DNA jest swoisty i niepowtarzalny, a dokładność z jaką jest oznaczany przewyższa 99,9%. Celem określenia pochodzenia zwierzęcia sporządza się profil DNA, który przechowywany jest w naszej bazie danych przez okres 10 lat. Na potrzeby klienta możemy przechowywać dany profil przez dłuższy okres czasu. W przypadku sporządzania profilu DNA, w przeciwieństwie do innych technik znakowania, takich jak mikroczipy bądź tatuaże, niemożliwe są jego modyfikacje bądź zmiany.
Profil DNA może okazać się bardzo użyteczny. W przypadku, gdy, przykładowo, zwierzę zaginie, właściciel może wykorzystać zapisany w bazie danych profil i porównać tożsamość odzyskanego zwierzęcia upewniając się, że jest ono tym właściwym.  
    

Ustalanie ojcostwa:

Celem przeprowadzania testu na ojcostwo jest ustalenie, czy domniemani rodzice danego zwierzęcia są nimi w aspekcie biologicznym. W założeniu osobnik otrzymuje 50% materiału genetycznego ze strony matki, natomiast drugie 50% od ojca. Zakładając, że pochodzenie strony matki jest potwierdzone, wszelkie niematczyne markery w profilu DNA danego osobnika powinny być odziedziczone po ojcu. W przypadku, gdy choć jeden marker w profilu DNA nie jest zgodny, ojcostwo można wykluczyć.
Im wyższą zmiennością cechują się badane markery, z tym większą dokładnością ustala się ojcostwo. Przy oznaczaniu co najmniej 10 markerów wyniki testu są wyjątkowo precyzyjne. 
    

 

 

  Zlecenie badania Genetyka (212 KB)    Druk zlecenia badania - choroby dziedziczne   

  

Profil-DNA

Rodowód - oboje rodziców jest dostępnych

Rodowód – jedno z rodziców jest dostępnych

Rodowód – tylko rodzeństwo jest dostępne

Klasyfikacja rasowa
    

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z:

Dr Paweł Kalinowski
LABOKLIN Polska Sp. z o.o.
Powstańców Śląskich 101
01-495 Warszawa  pl

Tel. 022 691 93 10 lub fax: 022 691 92 92
Email: lab.warszawa 
 

Materiał i czas trwania testu

W ramach przygotowań do profilu DNA wymagana jest próbka krwi na EDTA (ok. 0,5 ml). Alternatywnie możemy wykorzystać jakikolwiek materiał zawierający DNA. W koni na przykład możliwe jest wykorzystanie DNA z włosów (z cebulkami). Do ustalenia rodowodu należy pobrać, obok próbki od potomstwa, także próbkę od ojca i matki. Jeżeli chodzi o wykluczenie ojcostwa, oprócz matki powinno być brane pod uwagę rozmazy krwi możliwie od wszystkich potencjalnych ojców.
Wynik jest około 2-3 tygodnie od daty otrzymania próbek.

    

 


Datenschutz | AGB |  Impressum |  Site Map
©2019 by webDa Medien GmbH