Określenie płci u ptaków

Metoda stosowana przez nas do określania płci jest oparta o zasadę łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR). Dzięki temu, z niewielką ilością próbki materiału genetycznego można szybko i bezpiecznie ustalić płeć ptaków. Badanie jest oparte na amplifikacji dwóch bardzo konserwatywnych docelowych genów.
 
Nasza metoda jest przez nas podwójne zabezpieczona - w uzupełnieniu do PCR badamy produkt PCR w innej procedurze z dwóch różnych ograniczeń enzymów digest. Jest to potwierdzone płci lub jej wykluczenie.

   
      Papagei

Co musisz wiedzieć:

Próbka:
Dla wykonania testu konieczna jest kropla krwi umieszczona bezpośrednio na specjalnej kartce bibuły filtracyjnej lub świeżo wyrwane pióro.
 
Krew:
Wystarczy od jednej do trzech kropli pełnej krwi. Celem pobrania krwi wystarczy wykonać ostrym skalpelem lub lancetami do poboru krwi malutkie nacięcie na jednym z pazurów. Powstała kropla krwi jest bezpośrednio nanoszona na kartkę bibuły filtracyjnej. Powinno się przy tym unikać, dotykania palcami miejsca nanoszenia krwi na kartce bibuły filtracyjnej. Przed umieszczeniem próbki krwi w specjalnie dostarczonej torebce należy naniesioną krew wysuszyć przez około 15 min. Przy pobraniu krwi kilku ptaków bardzo ważne jest używanie każdorazowo nowych sterylnych przyborów do poboru krwi. Jeżeli przy pobieraniu krwi nastąpił kontakt z palcami muszą one zostać dokładnie oczyszczone przed poborem następnych próbek. W przeciwnym wypadku powstaje niebezpieczeństwo kontaminacji. Specjalne kartki bibuły filtracyjnej możecie Państwo otrzymać od nas bezpłatnie
 
Pióra:
Konieczne są dwa/trzy świeżo(!) wyrwane pióra. Pióra zgubione przez ptaka nie nadają się do testu, gdyż nie zawierają wystarczającej ilości komórek dziedzicznych. Najlepiej nadają się pióra w okresie ich wzrostu (np. pióra z upierzenia gardłowego zawierające dużą ilość krwi i płynów). W przypadkach gdy nie jest możliwe uzyskanie takich piór, można spróbować wyrwać pióro i przesłać to nowo odrastające. Należy pamiętać, że w pełni wykształcone pióra zawierają znacznie mniej komórek DNA, dlatego nie zawsze udaje się wyizolować z takich piór odpowiednią ilość komórek dziedzicznych dla określenia płci.
  
Proszę się upewnić czy wszystkie próbki zostały odpowiednio opisane, a torebki wysyłkowe dobrze zamknięte
 
UWAGA !!!
 
Proszę zwrócić uwagę, aby pierwsza strona formularza „Zlecenie badania - określanie płci u ptaków" została dokładnie wypełniona (dokładny gatunek ptaków), aby zapewniony został prawidłowy przebieg badań laboratoryjnych.
  

Środki ostrożności

W celu prawidłowego postępowania i zapewnienia nieskażenia próbki nie jest dozwolony kontakt z obcym DNA. Próbki krwi powinny być przechowywane w sterylnych probówkach.
Każde pióro ptaków powinno być osobno zapakowane. Dla badania musimy w pełni zachować higienę, pióra od ptactwa powinny być duże (np. z ogona).
 
Identyfikacja próbki:
Każda próbka musi być wyraźnie oznaczona. Ważny jest gatunek, data pobrania i rodzaj próbki materiału (np. krew lub pióro, kał).
 
Czas trwania testu:
Wynik determinacji płci w próbkach krwi uzyskujemy zwykle po 1-2 dniach. W przypadku próbek z piór potrzebujemy nieco więcej czasu, zazwyczaj od jednego do dwóch dni dłużej.
   

Lista gatunków

W ostatniej kolumnie pliku PDF   Artenliste Vögel 138 KB  z gatunkami jest ustalone czy badamy samce czy samice (M+W) lub tylko jedną płeć. Jeśli badana jest tylko jedna płeć (M lub W), wynikiem płci jest orientacyjny wzorzec określający płeć.
   
Aby zabezpieczyć wynik badania prosimy zazwyczaj o dosłanie próbki w celu badania płci. Drugie badanie jest za darmo. Jeśli na liście nie ma interesującego Cię gatunku, proszę o kontakt - w naszej ofercie jest możliwe przeprowadzenie testowania pary hodowlanej.
 
Lista gatunków  przebadanych ptaków, PDF 138 KB.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Datenschutz | AGB |  Impressum |  Site Map
©2019 by webDa Medien GmbH