Endokrinologie/detekce látek

 ParametrMateriálMetodaDruhTrvání (dny)Poznámky
ACTH (Adreno-kortikotropní hormon) EP - chlazená (může docházet k degradaci proteázami!) pes, kočka, kůň, ostatní druhy na vyžádání1diagnostika:
kůň: Cushingova nemoc (téměř vždy sekundární)
pes: zvýšený u pituitárně dependentního hyperadrenokorticismu
kontrola terapie:
- Cushingova nemoc, v kombinaci s ACTH stimulačním testem
C-reaktivní protein (CRP)SELISApes1-2x týdně- jedná se o mediátor zánětu (protein akutní fáze), který může být použit k diagnostice zánětlivých procesů a terapeutickému monitoringu
CPSE (psí specifická prostatická arginin esteráza)S, EDTA, HP (centrifugovaný!, chlazený)ELISApes1-2x týdně- slouží pro včasnou detekci benigní hyperplazie prostaty
- enzym CPSE je vylučován pod kontrolou hormonů pohlavních buněk prostaty. Hyperplastické buňky prostaty výrazně zvyšují produkci CPSE.
DigoxinSCLApes, kočka1kontrola terapie:
- nejdříve 7 dnů po začátku terapie a přibližně 6-8 hodin po posledním podání léku
- tato doplňující kontrola terapie je vhodná v případě celkovému zhoršení symptomů nebo při výskytu srdečních arytmií, intestinálních nebo renálních problémů
ErytropoetinSELISAPsi, kočky, koně, ostatní na vyžádání1-2x týdně- používá se pro diagnostiku neregenerační anémie související s renálním selháním
Estradiol-17 βS (může být použita i EP, HP)CLA/RIApes, kočka, fretka, kůň, ostatní druhy na vyžádání1-7diagnostika:
- dysfunkce reprodukčního cyklu (nezbytné mnohonásobné testování), ORS (syndrom zbytkové ovariální tkáně; ovarian remnant syndrom - pes), ovariální neoplazie, ovariální cysty, diagnostika gravidity (koza)
- suspektní tumor Sertoliho buněk - fretky: přídatný diagnostický parametr u hyperadrenokorticismu
Estronsulfát (= E1S)S (EP, HP mohou být použity) moč, trus ELISAkůň, ostatní druhy na vyžádání3- stanovení gravidity u klisen
- sérová koncentrace estron sulfátu je zvýšena u březích klisen, je vylučován močí a trusem, estron sulfát je produkován fétem od zhruba 50. dne březosti, po odúmrti plodu se během několika dní vrací hladiny k bazální hodnotě
FenobarbitalS (EP, HP mohou být použity)CLApes, kočka1kontrola terapie: - monitoring koncentrace v séru: fenobarbital a primidon (u psů je primidon okamžitě metabolizován na fenobarbital) ne dříve než 1 měsíc po zahájení terapie
- vzorek může být odebrán v jakémkoliv časovém rozmezí od podání léku
fT3 SCLApes, kočka, kůň, ostatní druhy na vyžádání1 
fT4 (volný tyroxin) S (může být použita i EP, HP) CLApes, kočka, kůň, ostatní druhy na vyžádání1- jednotlivé měření: fT4 je závislá na metabolické situaci a je ovlivněna i chorobami nepostihujícími štítnou žlázu (stejně jako T4)
- vhodné měřit současně s TSH
- diagnostika pro sporné případy: TRH stimulační test
IGF-1 (Insulin-like Growth Factor 1) CLApes, kočka, kůň, ostatní druhy na vyžádání1diagnostika:
- hyposomatotropismus - mladá zvířata, změny osrstění, akromegalie (hypersomatotropismus)- dospělci
-u některých neoplazií součást paraneoplastického syndromu
Inzulín CLApes, kočka, kůň, ostatní druhy na vyžádání1diagnostika:
- podezření na inzulinom; nutná alespoň 12 hodinová hladovka
- odstředěný vzorek séra je v tomto případě absolutně nezbytný!
iPTH intaktní parathyroidální hormon S (posílat chlazené odstředěné nebo mražené)  CLApes, kočka, kůň diagnostika:
- hyper- / hypoparathyroidismus
  - hodnocení změn sérových koncentrací pouze v kombinaci s hodnocením hladin vápníku a fosforu. U vápníku je doporučené měřit i ionizovanou formu
KortizolS (může být použita i EP, HP)  CLApes, kočka, kůň, skot, ostatní druhy na vyžádání1diagnostika:
- měření jako součást endokrinologických funkčních testů:
-- ACTH stimulační test: průkaz Addisonovy choroby či monitoring terapie hyperadrenokorticismu
-- poměr kortizol/kreatinin: vhodný k vyloučení hyperadrenokorticismu
-- dexametazonový supresní test (nízká nebo vysoká dávka): Vhodný pro diagnostiku Cushingovy choroby. Možnost rozlišení periferního a pituitárně dependentního hyperadrenokorticismu
kůň:
- velmi nízké koncentrace kortizolu (stačí jedno měření) indikuje nedávné podání glukokortikoidů
- vzorek musí být kvůli cirkadiárnímu rytmu odebrán ráno
LH (luteinizační hormon) S (posílat chlazené odstředěné nebo mražené)  ICAkočka (samice)1- indikací k vyšetření je situace, kdy chceme potvrdit nebo vyloučit ovariektomii
Parathormon - rP EDTA plazma (chlazená)  ELISApes, kočka1-2krát týdně- PTHrP funguje jako protein, který se váže k receptorům PTH
- ke zvýšeným hladinám hormonu dochází fyziologicky během růstu a březosti
- patologicky je vylučován různými typy nádorů, včetně lymfomu, lymfosarkomu a karcinomu paranálních váčků
PMSG = ECG (Pregnant mare serum gonadotropin resp. equines chorionic gonadotropine; sérový gonadotropin SEIAkůň1- diagnostika gravidity mezi 40. a 120dnem
- hladiny zůstávají nějaký čas zvýšené dokonce i pokud dojde k fetální odúmrti
pro-ANP (atriový natriuretický peptid)EP (chlazená)  EIApes1-2 x za týdendiagnostika:
- změny tlaku v předsíních
- ANP sekrece se zvyšuje při rostoucím krevním tlaku v atriích. Může být využitelný pro ranou diagnostiku kongestivní kardiomyopatie
Progesteron S, (případně EP, HP možné)CLAPsi, kočky, koně, skot, ostatní na vyžádání1- jedná se o hormon řídící luteální funkce
- může být použit k diagnostice časné březosti u skotu, koní, ovcí a koz, ale občas je vykazován pouze malý rozdíl mezi březostí a normálním cyklem
- fena: Stanovení doby ovulace, diagnostika insuficience corpus luteum (z různých příčin), odráží luteální funkce, stanovení optimální doby ke krytí
Progesteron-17 OH SEIAFretka, pes, ostatní na vyžádání1 týden- slouží pro potvrzení adrenální hyperplazie s nadprodukcí steroidů u fretek a vzácněji u psů
- v případě pochybností je nutné provedení funkčního testu
Relaxin lithiumheparinová-plasma; sérum (preferujeme odstředěné 10 minut, během skladování a přepravy chlazené)Immunoassaypes, kočka1diagnostika: 
- zjištění životaschopnosti štěňat od 25. dne po oplození

Cave: doba páření a oplození může být odlišná, oplození se může opozdit. Negativní výsledky testu při potenciálních raných březostech je proto potřeba potvrdit z opakovaných odběrů.
Sérový amyloid A (SAA) SELISAPsi, kočky, koně, skot1-2x týdně- jedná se o zánětlivý mediátor (protein akutní fáze), který může být použit k diagnostice zánětlivých procesů a terapeutickému monitoringu
T3 (Trijodthyronin) S (EP, HP mohou být použity)CLApes, kočka, kůň, ostatní druhy na vyžádání1diagnostika: 
hyper-/ hypotyreóza (doplňkový test) - vzorek krve by měl odebírán 4 hodiny po orální aplikaci Liothyroninu (pes)
T4  (celkový thyroxin) S (EP, HP mohou být použity)CLApes, kočka, kůň, ostatní druhy na vyžádání1diagnostika: 
- hypertyreóza: zejména kočky, výjimečně u psů; testování tohoto jednoho parametru dostatečné
- hypotyreóza: zejména psi, výjimečně ostatní druhy, testování tohoto jednoho parametru málo signifikantní, doporučujeme doplnit o stanovení TSH nebo provést TRH stimulační test

kontrola terapie:
- vzorek krve odebrat 4 hodiny po medikaci thyroxinem (pes) nebo 3 dny po začátku léčby methimazolem (kočka)
Testosteron S (EP, HP mohou být použity)CLA, RIApes, kočka, kůň, ostatní druhy na vyžádání1 den nebo 7 dnů (kůň)diagnostika: 
- monitoring endokrinních funkcí varlat, tumory ovárií u klisen, rozlišení mezi kryptorchidními a kastrovanými zvířaty
- ve sporných případech doporučujeme HCG- nebo GnRH stimulační testy
Thyroglobulin AK S, EPCLApes1 den- diagnóza autoimunitní tyreoiditidy
TLI-Test  (Trypsin-like Immunoreactivity) SCLA, EIApes, kočkapes: 2 dny kočka: 3 dnydiagnostika: 
- insuficience exokrinního pankreatu (test s nejvyšší senzitivitou), pankreatitida psů a koček-zvýšení TLI předchází zvýšení cPLI/fPLI u perakutních pankreatitid
Troponin I SCLApes, kočka, kůň1diagnostika: 
- akutní poškození myokardu (vysoce specifický parametr)
TSH (thyreoidea- stimulating hormone; thyreotropní hormon) SCLApouze pes1diagnostika: 
- hypotyreóza (pouze v kombinaci s T4 nebo fT4; > 25% psů s hypotyreózou má TSH ve fyziologických hodnotách)
Tumorový marker AFP (Alfa-Feto-Protein)S (může být použita EP, HP)CLApes, kočka, kůň, ostatní druhy na vyžádání1diagnostika: 
- marker pro diagnostiku jaterních tumorů (primární karcinomy, ale i metastatické tumory)
- řada high-grade lymfomů způsobuje elevaci AFP
- u psů mohou mírnou elevaci způsobit i závažnější hepatopatie
kontrola terapie:
- při předchozím pozitivním nálezu by po operativním řešení a/nebo chemoterapii měli být hodnoty AFP ve fyziologickém rozmezí
- kontrola relapsů (každé 2měsíce)
Tumorový marker CEA (karcino - embryonální antigen)S (může být použita EP, HP)CLApes, kočka, ostatní druhy na vyžádání1- zvýšené hladiny pozorujeme zejména u nádorů trávicího traktu a mléčné žlázy
- ke zvýšeným hladinám mohou vést i některé zánětlivé procesy
kontrola terapie:
- z předchozího pozitivního výsledku by koncentrace CEA po chirurgické terapii a / nebo chemoterapii měly opět klesnout do normálního rozmezí. Kontrola recidivy onemocnění (1/2 roku)
Vitamín B12 a kyselina listová S (může být použita EP, HP)CLApes, kočka, ostatní druhy na vyžádání1diagnostika: 
- rozlišení malabsorpce a bakteriálního přerůstání v tenkém střevě
- vhodný pro lokalizaci střevního onemocnění: duodenum, jejunum-elevace folátu ileum, kolon-snížení B12

Datenschutz | AGB |  Impressum |  Site Map
©2019 by webDa Medien GmbH