Určování pohlaví u ptáků

 

Určování pohlaví u ptáků je založeno na molekulární metodě zahrnující PCR reakci.
Tento DNA test dává rychlé a spolehlivé výsledky během velmi krátké doby. Navíc kromě PCR reakce je prováděno trávení PCR produktu dvěma rozdílnými restrikčními enzymy. Tyto enzymy rozpoznají krátké nukleotidové sekvence DNA molekuly a rozdělí je ve specifických bodech uvnitř zmiňovaných sekvencí.
Zatímco jedno pohlaví je potvrzováno, druhé můžeme současně vyloučit. Protože amplifikace je založena na dvou vysoce konzervativních úsecích genomu, je možné analyzovat mnoho různých druhů (bylo analyzováno přibližně 700 rozdílných druhů).

Materiál

Odběrový materiál: Pro určení pohlaví ptáků je třeba krev nebo peří.

Krev: Několik kapek plné krve (EDTA-, heparinová- nebo citrátová krev) je dostačující pro určení pohlaví. Můžete si u nás vyžádat vhodné EDTA-zkumavky.

Neznečistěte vzorek krve etanolem nebo jinými činidly!!

Peří: Potřebujeme dvě až tři čerstvě vytržená pera i s brky. Ze starých, vypadaných per není možné test provést, protože neobsahují buňky s DNA. Nejvhodnější je  pulpa z rostoucího peří.


Datenschutz | AGB |  Impressum |  Site Map
©2019 by webDa Medien GmbH