DNA profily (zjištění identity a testy rodičovství) u psů, koček, koní, skotu, ovcí, koz a prasat

 

Stejně jakou lidí i u zvířat máme k dispozici testy identity a rodičovství, využívající analýzy mikrosatelitů. Vyvinutím této molekulární genetické metody byla poskytnuta veterinářům i chovatelům pomůcka pro bezpečnou identifikaci cenných plemenných zvířat. Prakticky vzato je vytvořen unikátní a nezaměnitelný DNA profil zvířete, který zůstává konstantní během celého života zvířete a dokonce i po smrti.

Na jedné straně tento test slouží jako bezpečná identifikace a na druhé straně může objasnit , zda-li otec nebo matka daných štěňat mohou být považováni za pravého biologického rodiče.

Co znamená „ DNA profil“ a jak je vytvořen?
DNA profil je založen na testování vysoce polymorfních markerů, které díky své délce rozliší daného jedince (polymorfismus délky restrikčních fragmentů). Běžně testujeme minimálně 10 mikrosatelitů. Pro dosažení nejvyšší možné spolehlivosti testu je testováno až 12 DNA markerů (mikrosatelitů) u jedince. Za tímto účelem je izolována DNA z buněk (běžně ze vzorku EDTA krve). Pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR) jsou markery namnoženy v milionech kopií. Poté je délka markerů determinována přístrojem nazývaném „genetický analyzátor“. Kombinace výsledných délek markerů nám poskytne individuální DNA profil.

Testování identity

DNA profil je typický s přesností více než 99,9 %. Pro identifikaci zvířat je jeho DNA profil vytvořen a archivován v naší DNA databázi. Uchováváme profily po dobu deseti let, pokud si přejete uchovat záznamy delší dobu, máme pro toto dostatečnou kapacitu. Ve srovnání s ostatními metodami označování zvířat jako jsou mikročipy nebo tetování, není možno u DNA profilů s údaji manipulovat. DNA profil může být velmi užitečný. Například pokud se zvíře ztratí, může majitel získat registrovaný DNA profil a srovnat identitu s navráceným zvířetem, aby si mohl být zcela jistý, že je to jeho zvíře.

Testování rodičovství

Smyslem testování rodičovství je objasnit ,zda udaní rodiče daných zvířat jsou opravdu praví biologičtí rodiče. V podstatě platí, že potomci dostanou 50 % jejich zděděných informací od matky a 50 % od otce. Za předpokladu, že je matka potvrzená, měly by být všechny nematernální markery v DNA profilu potomků zděděny od otce. Pokud alespoň jeden marker v DNA profilu nesouhlasí, může být otcovství vyloučeno. Čím více vysoce polymorfních markerů je vyšetřováno, tím přesněji může být rodičovství potvrzeno. Vyšetřováním minimálně 10 markerů je vytvořen mimořádně přesný test.

Poznámky

Test je prováděn z plné EDTA krve (1ml). Pro testování rodičovství je třeba zaslat jak vzorek krve od potomků, tak vzorky krve od předpokládaného otce a matky. Jestliže je otcovství vyloučeno, měly by být poslány další vzorky krve od všech potenciálních otců, pokud je to možné. Výsledky můžete očekávat zhruba dva týdny po převzetí vzorků naší laboratoří.


Datenschutz | AGB |  Impressum |  Site Map
©2019 by webDa Medien GmbH